Dad és Kömlőd községek szennyvízelvezetésének fejlesztése

KEHOP-2.2.2-15-2016-00078


Üdvözöljük a "Dad és Kömlőd községek szennyvízelvezetésének fejlesztése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektinformációk

A projekt címe: Dad és Kömlőd községek szennyvízelvezetésének fejlesztése
Támogatás összege: 238 999 962 Ft
Támogatás mértéke 90.000001 %
Projekt azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-2016-00078
Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Dad Község Önkormányzata, Kömlőd Község ÖnkormányzataA projekt bemutatása

Projekttel érintett települések: Dad, Kömlőd, Oroszlány, Kecskéd, Bokod.

Dad és Kömlőd

A községek szennyvíz elvezető hálózatát, valamint a közös szennyvíztisztító telepet az 1990-es évek végén építették ki. A települések szennyvíz elvezető hálózata jellemzően gravitációs kialakítású. A domborzati viszonyok figyelembevételével több szennyvízcsatorna öblözet került kialakításra. A szennyvíz elvezetéséhez a mélyebb területeken átemelő építésére volt szükség. A települések szennyvizét összegyűjtő hálózatokat és a közös szennyvíztisztító telepet 2001-től, az ÉDV Zrt. üzemelteti.

A dadi szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz szennyezettsége egyre magasabb, a szennyvíz egyre töményebb, emiatt a telep a tervezetthez képest jelentősen túlterhelt. A telep tervezéskori LE terhelése 1250 LE, jelenlegi LE terhelése 2100 LE.
A szennyvíztisztító telep jelenlegi állapota nem felel meg a követelményeknek, ami nem az üzemeltetésből származik, hanem koncepciós jellegű (nem megfelelő műtárgy méretek), emiatt rendszeres határérték túllépés tapasztalható a tisztított szennyvíznél.

Oroszlány-Kecskéd-Bokod agglomeráció

Az oroszlányi agglomeráció mindegyik települése csatornázott, a projektben hálózatbővítésére nem kerül sor, a projekt kizárólag a dadi és kömlődi szennyvízek oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő bevezetésére irányul.
Oroszlány városának szennyvíztisztító telepe nem csak jelentős kapacitás felesleggel rendelkezik, de a legkorszerűbb MBR ultraszűrő-membrán technológiával rendelkezik, amely a hagyományos utóülepítővel rendelkező szennyvíztisztító technológiáknál jelentősen jobb vízminőséget és üzembiztonságot jelent a szennyvízkezelés során.

Az oroszlányi agglomerációban szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemel. A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője az Oroszlányi Szolgáltató Zrt., a közművek tulajdonosai az Önkormányzatok. Az oroszlányi szennyvíztisztító telep rendelkezik szabad hidraulikai és szennyezőanyaglebontási kapacitással a Dadon és Kömlődön keletkező szennyvizek megfelelő tisztítására. A két agglomeráció összevonásával a jelenlegi időszakos vízfolyás (Kömlőd-Dad határárok) befogadó helyett (Oroszlány-Kecskédi vízfolyás) állandó vízhozamú befogadóba kerül Dad és Kömlőd tisztított szennyvize is. A tervezett csatlakozással a Tatai tó vízgyűjtőjén lévő Által-ér terhelése az Oroszlány térségi szennyvíztisztító ultraszűrős technológiájának köszönhetően csökkenni fog.
Társadalmi eredetű szükségszerűség:
A fejlesztendő tevékenységek társadalmi eredetű szükségszerűségét az alábbi indokok teszik megalapozottá:
• Az életkörülmények javítása segíti a lakosság helyben maradását.
• Nem biztosított a tisztább, egészségesebb környezet elérése.
• A települések helyi víznyerő kútjainak veszélyeztetése fennáll.
• A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai is a projekt megvalósítását indokolják.

Fejlesztési szükségszerűséget kielégítő célok:
• az egészséges tiszta települések megteremtése
• a projekt által érintett lakosság környezeti biztonságának megteremtése
• a környezeti fenntarthatóság megteremtése
• a lakosság életminőségének javítása
• a társadalmi kohézió erősítése
• az összkomfortos lakókörnyezet kialakítása


Események


Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény

2019. február 14. 14 óra - József Attila Kultúrház (2854 Dad, Fő utca 91.)

MEGHÍVÓ

Sajtónyilvános projektzáró rendezvény

2019. szeptember 12. 17 óra - József Attila Kultúrház (2854 Dad, Fő utca 91.)

MEGHÍVÓ


Kapcsolat:


NFP Nonprofit Kft.
Cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Telefon: 1/239-0420
E-mail: nfp@nfp.hu